Besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister

Mandag 31. august hadde Fagskolen Rogaland et hyggelig besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø.

Følgende temaer ble tatt opp:

 

Kort presentasjon av Fagskolen Rogaland

v/ rektor Geir Tuftedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bransjeprogram, fagskolesamarbeid og næringsliv

v/ avd. leder Øystein Førsvoll og Olav Silde TS Stangeland

 

3) Petroleum, digitalisering og fjernstyring

v/ avd. leder Børge Harestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) I møtet deltar også:

Fagskolestudent og tillitsvalgt fra 2. klasse Elkraft: Aleksander R. Nesheim

Samarbeidspartner Anleggsbransjen/-bransjeprogram:

HMS-KS-HR sjef: Olav Silde fra TS Stangeland

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen