Fagskolen Rogaland får utvidet fullmakt - områdeakkreditering avd. ADØK

Fullmakten ved avd. ADØK gjør at fagskolen raskt kan opprette nye og etterspurte utdanninger innen viktige fagområder.

På NOKUTs styremøte 14. september fikk hele fem fagskoler akkreditert et nytt fagområde. I blant disse var Fagskolen Rogaland som fikk akkreditering på avd. Administrative og økonomiske utdanninger. Dette betyr at fagskolen fremover raskt kan opprette nye etterspurte utdanninger uten å vente på godkjenning fra NOKUT. 

 

Les mer om saken her: NOKUT nyheter