Gladnyhet fra maritim avdeling!

 

Vi har fått innvilget Diku-søknaden vår til ny maskinromsimulator. Tildelingen gjør det mulig å tilby studenter et unikt og topp moderne simuleringsmiljø og gir lærerne og læringsmiljøet et løft.
De eksisterende navigasjonssimulatorene får også økt verdi da de kan kobles opp mot maskinromssimulatoren i et helhet virtuelt operasjonsmiljø.

 

 

Til toppen