Har du fagbrev?

Har du fagbrev eller relevant realkompetanse innen tekniske fag, helserelaterte fag, eller maritime fag, men er motivert for mer?

Se video om de forskjellige studieretningene våre:

Husk søknadsfristen 15. april! 

Teknisk fagarbeider:

 

Helsefagarbeider:

 

Maritim fagarbeider: 

Til toppen