Havvind-opplæring får EU-millioner

Fagskolen Rogaland og Energy Innovation har fått ca. 40 millioner norske kroner for å utvikle kompetanse innen havvind og fornybar energiproduksjon til havs.

 Opplæringen finansieres gjennom et Erasmus-program. Millionene skal bli brukt til å utvikle utdanninger og etablere samarbeid mellom ulike opplæringssteder og havvindsektoren.

Fagskolen Rogaland og Energy Innovation har med seg 12 samarbeidspartnere. Dette inkluderer miljø i både Stavanger og Haugesund, samt Norwegian Offshore Wind Cluster, som har rundt 350 medlemmer.

 

Til toppen