Hurra for Fagskolen Rogaland i vekst!

Til tross for en nasjonal nedgang på ca. 20% i søkertallene innen helse- og oppvekstutdanningene, har helse- og oppvekst nå passert fjorårets rekord!  

Pr. mandag 25.juli har helse- og oppvekstutdanningene 304 nye studenter som har takket ja til studieplass etter 8. suppleringsopptak. Og dette med tre gjenværende suppleringsopptak.

Husk at det fortsatt er ledige studieplasser, så søk i samordna opptak i dag!

 

Til toppen