Konferanse 23.mai - nordisk dialog om simulering i sykepleie

7 ansatte fra Fagskolen Rogaland/SOTS avd. helse og oppvekst var deltakere på nordisk konferanse om simulering i sykepleie. 

Representanter fra Utdanningssektoren i Norden, næringsliv, helseforetak og Kunnskapsdepartementet deltok på arrangementet.

Vi ble gjennom konferansen presentert for mange spennende innlegg og foredrag, og det ble gjort kjent at simulering som pedagogisk læringsmetode er oppkommende innen helsefag. Forskning viser at simulering bidrar til at studentene får en dypere forståelse og en mulighet til å oppøve bedre kompetanse på pasientbehandling, uten at pasienten involveres i treningen.

Simulering kan ses på som en brobygger mellom teori og praksis.

På bilde: Førsteamanuensis Marko Vetanen fra Lapland University of Applied Sciences og Lektor har foredrag om bruk av simulering i Sykepleieutdanninger i Norden. 

 

På bilde: Hanne Selberg fra Københavns professionshøiskole forteller om bruken av simulering og fordeler med simulering innen Sykepleierutdanningen. 

Til toppen