Kortere etterutdanninger som en del av industrifagskolen

Fra februar tilbyr vi tre forskjellige emner innen kortere etterutdanninger som en del av industrifagskolen. 

Alle emnene er gratis og nettbaserte. De gir studiepoeng og økt kompetanse.

Vår 2022 tilbyr vi:

  • Digitalisering
  • Kvalitetsledelse
  • HMS-ledelse

Høst 2022 tilbyr vi:

  • Robotisering
  • Prosjektstyring

Ta kortere etterutdanninger nå!

Til toppen