Ledige studieplasser utlyses 25.mai

Det er ikke for sent å søke opptak til fagskolestudier i samordna opptak.

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Det er likevel ikke for sent.
På samordna opptak 25.mai kl. 09.00 legges det ut ledige studieplasser. Søk i vei! 

Ledige studieplasser Samordna opptak

 

Det er ledige studieplasser på følgende tilbud:

 • Administrasjonsledelse
 • Automasjon - heltid
 • Brønnservice
 • Havbunnsteknologi
 • Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Hygiene og smittevern
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Maskinoffiser på ledelsesnivå (Haugesund)
 • Maskinteknikk - heltid (Stavanger) og deltid (Haugesund)
 • Olje- og gass behandling
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Rehabilitering
 • Samhandling og koordinering i pasientforløpet
 • Sterilforsyningsteknikk og smittevern
 • Tverrfaglig miljøarbeid
 • Veiledning
 • Velferdsteknologi

 

For mer informasjon om de ulike studiene se Utdanningstilbud

 

Til toppen