Maritime bilder til maritim utdanning

Fagskolen Rogaland avdeling Haugesund bruker maritime bilder for inspirasjon til maritim utdanning. 

Se vedlagte bilder.

Jostein Remi Arnø Bilde heter Vestenfor av Åkrasanden. Format 4m x 1m. Bildet er tatt på Åkrasanden på Karmøy.

 

 

Jostein Remi Arnø

Bilde heter Tussmørke av Kvalsvik fyr. Format 1.2m x 1m. Bildet er tatt ved Kvalsvik fyr nord for Haugesund.

 

 

Jostein Remi Arnø Bilde heter Stormen av Kvalsvik fyr. Format 1.2m x 1m. Bildet er tatt ved Kvalsvik fyr nord for Haugesund.

 

Fagskolen Rogaland avdeling Haugesund fikk disse bildefilene gratis fra en lokal fotograf som heter Jostein Remi Arnø.

Bildene er foliert over på støydempende matter mht. ekko i klasserom. Bildene henger i et bomberom som er omgjort til en regulerings-lab, dette er utstyr som blir brukt til maskinoffiserutdanningen ved maritim avdeling.

Siden fagskolen driver med maritim utdanning ville skolen ha maritime bilder, avdelingsleder Jan Tore Tønnesen Nilsen kom i kontakt med en lokal fotograf som hadde disse flotte bildene, og som var villig til å gi dem disse. Tusen takk til fotografen! 

Til toppen