Opplæring i Tankermann godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Fagskolen Rogaland har fått godkjenning av Sjøfartsdirektoratet for opplæring som Tankermann ved avd. for maritime utdanninger i Haugesund.

Opplæringen går over 30 timer, både på simulator og teorigjennomgang, og skal sikre at personell med spesifikke oppgaver og plikter i forbindelse med behandling av last eller lasteutstyr på oljetankskip eller kjemikalietankskip har kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser på et nivå som gjør dem i stand til å gjennomføre sikre operasjoner.

Opplæringen er i tråd med STCW-konvensjonens regel V/1-1, avsnitt A-V/1-1 og tabell A-V/1-1-1, og avsluttes med både en praktisk prøve på simulator og en teoretisk prøve.

 

Vi gratulerer avdeling for maritime utdanninger med godkjenningen!

Ta ev. kontakt med avdelingsleder Jan Tore Nilsen (jan.tore.nilsen@skole.rogfk.no) for mer informasjon.

Til toppen