Velkommen som ny student!

Velkommen som ny student ved Fagskolen Rogaland. Her finner du nyttig informasjon om skolestart. 

Fagskolen Rogaland er en offentlig utdanningsinstitusjon og en ledende leverandør av utdanning og kurs innen petroleum, maritime, mekaniske, elektriske, automatiske, bygning, konstruksjon, robotisering, helse, økonomiske og administrative utdanninger. Vi tilbyr full- og deltidsgrader og kortere etterutdanning. Som student ved Fagskolen Rogaland vil vi kunne tilby høyt kvalifiserte lærere og moderne simulatorer, laboratorier, utstyr og flotte fasiliteter. 

Her finner du oss:

Studiested Stavanger                              Studiested Haugesund
Tjuvholmveien 40                                       B. Stolt-Nielsens gate 22
4007 Stavanger                                          5529 Haugesund
Tlf: 51 500 300                                            Tlf: 51 92 21 24
E-post: fagskolen@skole.rogfk.no              E-post: haugesund-fagskole@skole.rogfk.no

 

Informasjon til nye studenter

Studiehverdag

Til toppen