Vi har søkt om nye studietilbud høst 2022

Fagskolen Rogaland har søkt om akkreditering fra NOKUT for flere nye fagskoletilbud. 

Studietilbudene vil starte høst 2022 ved forbehold om godkjenning.  Det gjelder følgende tilbud:

Innen helse- og oppvekstfag

  • Ressursorientert tilnærming til barn og unge med funksjonsnedsettelser

  • Relasjonelt arbeid med barn og unge

  • Akutt kritisk syke; kliniske observasjoner og handlingsberedskap

Innen økonomiske og administrative utdanninger

  • Reiselivsledelse og entreprenørskap

Se alle våre studietilbud her: Utdanningstilbud Fagskolen Rogaland

Til toppen