Visma InSchool

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for studenter ved skolestart.

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til studenter, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • oversikt over at studentene har fått den opplæringen de har krav på

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk.

Tilgang for studenter

Ved skolestart får nye studenter en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. 

Studenter bruker Feide for å logge seg på VIS.

Pålogging til VIS (knapp - legg inn skolens påloggingsvindu til VIS, bruk skolens URL under).


Introduksjonsvideo for studenter - (Legg inn video direkte i saken)
https://www.youtube.com/watch?v=vJBEy9r3-b4&feature=youtu.be

Til toppen