Webinar med fokus på kompetansebehovet for havner og infrastruktur som utvikler havvind 30.01.24

Bli med oss ​​på dette webinaret med fokus på kompetansebehovet for utvikling av havner og infrastruktur innen havvind!

I samarbeid mellom Fagskolen Rogaland, Energy Innovation, Wind Works Jelsa, Karmsund Havnevesen og Norwegian Offshore Wind inviterer vi gjerne til et gratis webinar som tar for seg utvikling i havner og infrastruktur for havvind.

Nettseminaret, levert av T-shore Centre of Vocational Excellence for offshore vind i Norge, gir innsikt i kapasiteten og behovet for kompetanse innen utvikling av havner og infrastruktur som tilrettelegger for havvindindustrien.

Som en del av den grønne omstillingen er det behov for restrukturering av havneanlegg og infrastruktur for å støtte og tilpasse seg en voksende vindindustri. Det er ulike behov for flytende vindturbiner sammenlignet med bunnfaste vindturbiner. Det kreves store anlegg for å utvikle en konkurransedyktig industri. Ambisjonen er å ha installasjons- og monteringskapasitet på 5 GW innen 2030 i norske havner.

 

Program tirsdag 30. januar 2024

15:00: Velkomst og introduksjon – Robert Drønen, Fagskolen Rogaland

15:05: Wind Works Jelsa – Utviklings- og kompetansebehov; bygging og montering av flytende vindturbiner, Toralf Ekrheim.

15:20: Karmsund Havnevesen – Utvikling og kompetansebehov Haugesund Vindhavn, Haavik, Tommy Sandtorv.

15:35: Norsk havvind, – Kartlegging og muligheter for norske havner og infrastruktur, Astrid Green.

15:50: Spørsmål og svar

16:00: Programslutt

 

Regional CoVE for Offshore vind i Norge gjennomfører webinarer hver måned (siste tirsdag) med fokus på ulike aspekter ved opplæring og yrkesutdanning for havvind.

T-shore Erasmus+-prosjektet: Technical Skills for Harmonized Offshore Renewable Energies er et samarbeid mellom partnere fra Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Irland.

 

Bli med på webinaret

 

Bilde av webinar og innhold. - Klikk for stort bilde