Eksamenstrekk våren 2020

Ingen fagskoleklasser på studiested Kalhammeren er trukket ut til eksamen.

LØM-eksamen og hovedprosjekteksamener gjennomføres som planlagt.

Til toppen