Informasjon om LØM-eksamen

DEL 1

Oppgavetekst del 1 Planlegging og produksjon deles ut på Fagskolen Rogaland studiested Kalhammaren, i resepsjonen, klokka 09.00 første prøvedag. Oppgaveteksten legges også ut på it’s learning i faget: Fagskolen eksamensinformasjon.

Besvarelsen på Del 1 leveres i 2 eksemplarer til eksamensskolen innen tidsfrist gitt i oppgaveteksten. Vanligvis er dette innen klokka 15.00 andre eksamensdag. Det kan søkes om digital innlevering dersom reisetiden til eksamensskolen er urimelig lang. Det søkes til eksamensansvarlig (torstein.oiom@skole.rogfk.no) i god tid før eksamen starter.

Besvarelsene skal merkes med kandidatnummer. Det skal ikke noteres navn på noen deler av besvarelsen. Oppgaveteksten fra Del 1 merkes også med kandidatnummer og leveres inn sammen med besvarelsene.

Kandidatnummer utleveres i eksamensuka i resepsjonen på Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren frem til innleveringsfrist andre eksamensdag. Du kan også få ditt kandidatnummer pr. telefon 51500300.

DEL 2

Del 2 Dokumentasjon gjennomføres på eksamensskolen tredje eksamensdag fra klokka 09.00-13.00. Kandidatene får utlevert besvarelsene fra Del 1 og disse brukes ved besvarelse på Del 2.

Besvarelsen på Del 2 skrives for hånd på gjennomslagspapir.

Tidligere oppgaver

Les tidligere eksamensoppgaver

Til toppen