Sosialpedagogisk rådgiver

Nina Simonsen er skolens sosialpedagogiske rådgiver. 

En viktig del av arbeidet til sosialpedagogisk rådgiver, er å finne frem til elever som har en sykdom eller andre vansker som det bør tas hensyn til i undervisningen og til prøver og eksamener.

Det kan være syn -, hørsel-, bevegelsesvansker, allergi, astma, diabetes, epilepsi, psykiske problemer, lese- og skrivevansker, etc.

  • samarbeide med deg og eventuelt foresatte, PPT og andre for å legge forholdene best mulig til rette.
  • oppgaver som følges opp over hele året og oppgaver som er mer tidsbestemt.
  • deltar på ukentlige møter i klasselærerråd der enkeltelevers situasjon tas opp
Til toppen