Lover, forskrifter og reglement

Lover, forskrifter og reglement ved Fagskolen Rogaland er gjeldende for alle våre studiesteder; Kalhammeren, Haugesund og Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag. 

Fagskoleforskriften til Fagskolen Rogaland gir god informasjon til deg som student i forhold til hvilke rettigheter og plikter du har, samt hvilke regler som er gjeldende. 

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland

Utvalgte kapitler du som student må/bør sette deg inn i:

Fagskoleforskriften   Fagskoleloven

Til toppen