Hva er en fagskole?

Kort fortalt:

En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående utdanning. Fagskolestudiet er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Utdanningsløpene er fra to til tre år, alt etter om man studerer fulltid eller deltid. 

Hvem kan søke fagskoleutdanning?

Du som har fagbrev innen det aktuelle fagområdet eller minst fem års relevant praksis (realkompetanse) kan søke. For å kunne søke fagskoleutdanning ved Fagskolen Rogaland; Se informasjon om innhold og opptakskrav for de ulike studieretningene våre under Utdanningstilbud

Hvordan søke?

Gå til nettsiden samordna opptak og registrer deg som søker.
Du må logge inn med ID-porten.

Fagskole - søkeprosessen trinn for trinn

Nyttige lenker:

Til toppen