Ansatte Stavanger

Rektor

Geir Tuftedal

Telefon: 51 92 53 00

E-post: geir.tuftedal@skole.rogfk.no

Ansatte studiested Stavanger
Avdeling teknisk fagskole bygg/anlegg, TIP og elektro      
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Harald Unneland Dyngen avdelingsleder 51 92 53 00 harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Bertheussen, Frank elektro/lab.ing. 51 92 53 00 frank.ole.bertheussen@skole.rogfk.no
Ellingsen, Ronny KEM 51 92 53 00 ronny.ellingsen@skole.rogfk 
Garvik, Terje elektro 51 92 53 00 terje.garvik@skole.rogfk.no
Hosseyni, Arman språk/kommunikasjon 51 92 53 00 arman.hosseyni@skole.rogfk.no
Haakull, Cathrine språk/kommunikasjon 51 92 53 00 cathrine.haakull@skole.rogfk.no
Indreland, Heming TIP 51 92 53 00 heming.indreland@skole.rogfk.no
Kårhus, Emil bygg/anlegg 51 92 53 00 emil.kårhus@skole.rogfk.no
Larion, Ioan TIP 51 92 53 00 ioan.larion@skole.rogfk.no
Larsen, Line kommunikasjon 51 92 53 00 Line.larsen@skole.rogfk.no
Løge, Snorre TIP 51 92 53 00 Snorre.Loge@skole.rogfk.no
Ramirez, Carlos FM bygg/anlegg 51 92 53 00 Carlos.fransisco. moreno.ramirez@skole.rogfk.no 
Rocha Lemos, Henrique elektro 51 92 53 00 henrique.rocha.lemos@skole.rogfk.no
Rosseland, Gjermund elektro 51 92 53 00 tor.gjermund.rosseland@skole.rogfk.no
Røgenes, Rolf Gunnar bygg/anlegg 51 92 53 00 rolf.gunnar.rogenes@ skole.rogfk.no
Tengesdal, Gustav bygg/anlegg 51 92 53 00 gustav.tengesdal@ skole.rogfk.no
Avdeling teknisk fagskole petroleum
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Harestad, Børge avdelingsleder  51 92 53 00 borge.harestad@skole.rogfk.no
Ask, Kent Arne petroleum 51 92 53 00 kent.arne.ask@skole.rogfk.no
Braaten, Anna Marita petroleum 51 92 53 00 anna.marita.braaten@skole.rogfk.no
Gjedrem, Sigbjørn petroleum 51 92 53 00 sigbjorn.gjerdrem@skole.rogfk.no
Kristiansen, Einar petroleum 51 92 53 00 Einar.Kristiansen@skole.rogfk.no
Lidal, Linda petroleum 51 92 53 00 linda.vasshus.lidal@skole.rogfk.no
Moe, Kristian petroleum/elektro 51 92 53 00 kristian.moe@skole.rogfk.no
Nilsen, Fredrik petroleum 51 92 53 00 fredrik.nilsen@skole.rogfk.no
Reve, Kjell Terje LØM-fag 51 92 53 00 kjell.terje.reve@skole.rogfk.no
Vorland, Cecilie Hertervik realfag 51 92 53 00 cecilie.vorland.hertervik@skole.rogfk.no
Aabø, Anna petroleum 51 92 53 00 anna.aabo@skole.rogfk.no
Avdeling administrative og økonomiske utdanninger
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Førsvoll, Øystein avdelingsleder  51 92 53 00 oystein.forsvoll@skole.rogfk.no
Albretsen, Heidi konsulent 51 92 53 00 heidi.albretsen@skole.rogfk.no
Alexandra Beathe Warland kontorlærling 51 92 53 00 alexandra.beathe.warland@skole.rogfk.no
Blanchard, Kjell David rådgiver 51 92 53 00 kjell.david.blanchard@skole.rogfk.no
Gil, Cecilie Skram faglig ansvarlig cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no
Hanakam, Einar faglærer einar.hanakam@skole.rogfk.no
Høivik, Geir faglærer geir.hoivik@skole.rogfk.no
Haugsdal, Arn-Tore faglærer arn-tore.haugsdal@skole.rogfk.no
Karlsen, Jonas Aleksander faglærer jonas.aleksander.karlsen@skole.rogfk.no
Rahmouni, Adria faglærer adria.rahmouni@skole.rogfk.no
Harestad, Britt Helen faglærer britt.helen.harestad@skole.rogfk.no
Materialprøvestasjon
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Bamerni, Mahmoud materialprøvestasjon 51 92 53 00 mahmoud.bamerni@skole.rogfk.no
Time, Øyvind materialprøvestasjon 51 92 53 00 oyvind.time@skole.rogfk.no
Rådgivingstjeneste
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Kapstad, Gry YOU-rådgiver 51 92 53 00 gry.kapstad@skole.rogfk.no 
Simonsen, Nina Sos.ped.rådgiver 51 92 53 00 nina.simonsen@skole.rogfk.no
Sekretariatet Fagskolen Rogaland
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Knudsen, Leif Avdelingsleder utvikling, kvalitet og IT 51 92 53 00 leif.kjetil.knudsen@skole.rogfk.no
Skaar, Tove Iren Saksbehandler tove.iren.skaar@skole.rogfk.no
Administrasjon, IKT og bibliotek
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Øiom, Torstein avdelingsleder 51 92 53 00 torstein.oiom@skole.rogfk.no
Bru, Anne konsulent 51 92 53 00 anne.bru@skole.rogfk.no
Ellingsen, Kristian IKT 51 92 53 00 kristian.ellingsen@skole.rogfk.no
Bjørnebo, Trygve IKT systemansvarlig 51 92 53 00 trygve.bjornebo@skole.rogfk.no
Hodnefjell, Heidi Breen bibliotekar/kontor 51 92 53 00 heidi.breen.hodnefjell@skole.rogfk.no
Salbo, Lisbeth konsulent 51 92 53 00 lisbeth.salbo@skole.rogfk.no
Tveit, Ole Martin IKT-lærling ole.martin.tveit@skole.rogfk.no
Sikveland, Norunn Geliassen kontorlærling 51 92 53 00 norunn.geliassen.sikveland@skole.rogfk.no

 

Ansatte Helse- og oppvekstfag

Ansatte Helse- og oppvekstfag
Navn Fag, ansvar eller funksjon Tlf. jobb E-post
Løge, Jorunn Avdelingsleder 489 99 449/482 70 832 jorunn.loge@skole.rogfk.no
Johnsen, Jone Avdelingsleder 489 99 449/482 70 832 jone.johnsen@skole.rogfk.no
Johannessen, Wenche Konsulent 489 99 449/482 70 832 wenche.johannessen@skole.rogfk.no
Warhaug Henriksen, Rebecca Konsulent 489 99 449/482 70 832 rebecca.warhaug.henriksen@skole.rogfk.no
Larsen Grunnreis, Vibeke Konsulent 489 99 449 vibeke.larsen.grunnreis@skole.rogfk.no
Nadine Sandrine Irambona Kontorfaglærling 489 99 449 nadine.sandrine.irambona@skole.rogfk.no
Egeland, Torunn     torunn.egeland@skole.rogfk.no 
Eltervåg, Ingunn   ingunn.eltervag@skole.rogfk.no
Halvorsen, Astri   astri.halvorsen@skole.rogfk.no
Christensen, Siren Kristina   siren.kristina.christensen@skole.rogfk.no
Bjørheim, Ingvar   ingvar.bjorheim@skole.rogfk.no
Lynghaug, Linda   linda.lynghaug@skole.rogfk.no
Amundsen, Lydia Najmudeen   lydia.najmudeen.amundsen@skole.rogfk.no
Medhus, Merete   merete.medhus@skole.rogfk.no
Olsen, Ole Kristian   ole.kristian.olsen@skole.rogfk.no
Martens, Thea Hesby thea.hesby.martens@skole.rogfk.no
Baustad, Siri Rafos siri.rafos.braustad@skole.rogfk.no
Dagan, Anne-Lisa   anne-lisa.dagan@skole.rogfk.no
Til toppen