Ansatte Stavanger

Rektor

Geir Tuftedal

Telefon: 51 51 03 12

E-post: geir.tuftedal@skole.rogfk.no

Ansatte studiested Stavanger
Avdeling teknisk fagskole bygg/anlegg, TIP og elektro      
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Polden, Anne Jorunn avdelingsleder 51 500 333 anne.jorunn.polden@skole.rogfk.no
Bertheussen, Frank elektro/lab.ing. 51 500 318 frank.ole.bertheussen@skole.rogfk.no
Ellingsen, Ronny KEM 51 500 368 ronny.ellingsen@skole.rogfk 
Garvik, Terje elektro 51 500 352 terje.garvik@skole.rogfk.no
Hosseyni, Arman språk/kommunikasjon 51 500 359 arman.hosseyni@skole.rogfk.no
Haakull, Cathrine språk/kommunikasjon 51 500 338 cathrine.haakull@skole.rogfk.no
Indreland, Heming TIP 51 500 339 heming.indreland@skole.rogfk.no
Kårhus, Emil bygg/anlegg 51 500 358 emil.kårhus@skole.rogfk.no
Larion, Ioan TIP 51 500 337 ioan.larion@skole.rogfk.no
Larsen, Line kommunikasjon 51 500 355 Line.larsen@skole.rogfk.no
Løge, Snorre TIP 51 500 336 Snorre.Loge@skole.rogfk.no
Ramirez, Carlos FM bygg/anlegg 51 500 367 Carlos.fransisco. moreno.ramirez@skole.rogfk.no 
Rocha Lemos, Henrique elektro 51 500 318 henrique.rocha.lemos@skole.rogfk.no
Rosseland, Gjermund elektro 51 500 318 tor.gjermund.rosseland@skole.rogfk.no
Røgenes, Rolf Gunnar bygg/anlegg 51 500 370 rolf.gunnar.rogenes@ skole.rogfk.no
Tengesdal, Gustav bygg/anlegg 51 500 366 gustav.tengesdal@ skole.rogfk.no
Aarsheim, Gorm bygg/anlegg 51 500 369 gorm.aarsheim@skole.rogfk.no
Avdeling teknisk fagskole petroleum
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Harestad, Børge avdelingsleder  51 500 314 borge.harestad@skole.rogfk.no
Ask, Kent Arne petroleum 51 500 353 kent.arne.ask@skole.rogfk.no
Braaten, Anna Marita petroleum 51 500 357 anna.marita.braaten@skole.rogfk.no
Gjedrem, Sigbjørn petroleum 51 500 353 sigbjorn.gjerdrem@skole.rogfk.no
Kristiansen, Einar petroleum 51 500 356 Einar.Kristiansen@skole.rogfk.no
Lidal, Linda petroleum 51 500 376 linda.vasshus.lidal@skole.rogfk.no
Moe, Kristian petroleum/elektro 51 500 342 kristian.moe@skole.rogfk.no
Nilsen, Fredrik petroleum fredrik.nilsen@skole.rogfk.no
Reve, Kjell Terje LØM-fag 51 500 351 kjell.terje.reve@skole.rogfk.no
Vorland, Cecilie Hertervik realfag 51 500 365 cecilie.vorland.hertervik@skole.rogfk.no
Aabø, Anna petroleum 51 500 373 anna.aabo@skole.rogfk.no
Materialprøvestasjon
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Bamerni, Mahmoud materialprøvestasjon 51 500 393 mahmoud.bamerni@skole.rogfk.no
Time, Øyvind materialprøvestasjon 51 500 392 oyvind.time@skole.rogfk.no
Rådgivingstjeneste
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Kapstad, Gry YOU-rådgiver 51 500 350 gry.kapstad@skole.rogfk.no 
Simonsen, Nina Sos.ped.rådgiver 51 500 324 nina.simonsen@skole.rogfk.no
Sekretariatet Fagskolen Rogaland
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Knudsen, Leif Rådgiver (stab) KS/hms-ansvarlig 51 500 313 leif.kjetil.knudsen@skole.rogfk.no 
Administrasjon, IKT og bibliotek
Navn Fag, ansvar eller funksjon Telefon E-post
Øiom, Torstein avdelingsleder 51 500 308 torstein.oiom@skole.rogfk.no
Bru, Anne konsulent 51 500 310 anne.bru@skole.rogfk.no
Ellingsen, Kristian IKT 51 500 364 kristian.ellingsen@skole.rogfk.no
Gulliksen, Tor Steinar IKT systemansvarlig 51 500 365 tor.steinar.gulliksen@skole.rogfk.no
Hodnefjell, Heidi Breen bibliotekar/kontor 51 500 332/361 heidi.breen.hodnefjell@skole.rogfk.no
Salbo, Lisbeth konsulent 51 500 311 lisbeth.salbo@skole.rogfk.no
Süssmann, Aron IKT-lærling aron.sussmann@skole.rogfk.no 
Trahan, Jonathan IKT-lærling 51 500 360 jonathan.trahan@skole.rogfk.no
Xynou, Anna kontorlærling 51 500 316 anna.xynou@skole.rogfk.no

 

Ansatte Helse- og oppvekstfag

Ansatte Helse- og oppvekstfag
Navn Fag, ansvar eller funksjon Tlf. jobb E-post
Johnsen, Jone Avdelingsleder 489 99 449 jone.johnsen@skole.rogfk.no
Amundsen, Lydia Najmudeen   lydia.najmudeen.amundsen@skole.rogfk.no
Bjørheim, Ingvar   ingvar.bjorheim@skole.rogfk.no
Christensen, Siren Kristina   siren.kristina.christensen@skole.rogfk.no
Dagan, Anne-Lisa   anne-lisa.dagan@skole.rogfk.no
Egeland, Torunn     torunn.egeland@skole.rogfk.no 
Eltervåg, Ingunn   ingunn.eltervag@skole.rogfk.no
Halvorsen, Astri   astri.halvorsen@skole.rogfk.no
Johannessen, Wenche Konsulent 489 99 449 wenche.johannessen@skole.rogfk.no
Larsen Grunnreis, Vibeke Kontorfaglærling 489 99 449 vibeke.larsen.grunnreis@skole.rogfk.no
Lynghaug, Linda   linda.lynghaug@skole.rogfk.no
Løge, Jorunn   jorunn.loge@skole.rogfk.no
Medhus, Merete   merete.medhus@skole.rogfk.no
Olsen, Ole Kristian   ole.kristian.olsen@skole.rogfk.no
Warhaug Henriksen, Rebecca Konsulent 489 99 449 rebecca.warhaug.henriksen@skole.rogfk.no
Martens, Thea Hesby thea.hesby.martens@skole.rogfk.no
Baustad, Siri Rafos siri.rafos.braustad@skole.rogfk.no
Til toppen