Administrasjonsledelse

Fagskolen Rogaland ønsker å starte et nytt tilbud administrasjonsledelse for bedrift. Vi har søkt NOKUT om godkjenning og håper å kunne starte tilbudet høst 2021. Studiet bygger på fagbrev innen salg, service og sikkerhet, og tar for seg merkantile emner som ledelse, administrasjon, økonomi og service.

Klikk for stort bilde 

Vi planlegger oppstart av administrasjonsledelse i august 2021. 

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 350,- per semester.

 

Oppstart

Oppstart er med forbehold om NOKUT godkjenning.

Høst 2021

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med samlinger. Samlinger vil være 1 – 2 ganger per uke i tidsrommet 17.00 – 20.00. I tillegg vil det være nettbaserte aktiviteter som case, oppgaver, veiledning og egenstudium.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre på deltid (2 år)

 

Emner

Emne 1: Organisasjon og service (15 studiepoeng)

Emne 2: Økonomi og administrasjon (15 studiepoeng)

Emne 3: Administrasjonsledelse (5 Studiepoeng)

Emne 4: Endring og innovasjon (5 Studiepoeng)

Emne 5: Hovedprosjekt (10 studiepoeng)

 

Sted

Fagskolen Rogaland, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

 

Opptakskrav

Opptakskrav er fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring innen salg, service og reiseliv eller tilsvarende realkompetanse, d.v.s. førstelinjetjenester (administrasjonsmedarbeider), salgsfaget, reiselivsfaget og sikkerhetsfaget (vekter).

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (Se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-18-2022). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Påmelding

Vi vil holde deg orientert og når godkjenning foreligger vil vi foreta opptak. Meld din interesse for deltakelse på studiet her: Administrasjonsledelse

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salg, service og sikkerhet, eller har relevant yrkespraksis (minst 5 år) innen disse områdene.

Studiet gir deg ny kompetanse innen merkantile områder, og gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon eller spesialiserte roller innen administrasjon så som å kunne arbeide med økonomi, personal, markedsføring. Vi legger også vekt i studiet på at studentene skal kunne bidra til organisasjonsutvikling og strategiutforming for virksomheten.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål for administrasjonsledelse i bedrift. 

 

Kontakt

Heidi Albretsen

Konsulent

E- post: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

 

Øystein Førsvoll

Avdelingsleder

E- post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen