Administrasjonsledelse

Administrasjonsledelse er et helt nytt tilbud fra Fagskolen Rogaland. Dette innebærer merkantile oppgaver, ledelse og administrasjon. 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Utdanning er finansiert offentlig. Det vil forekomme en studentavgift på 350,- i tillegg kommer det en avgift på litteratur.

 

Oppstart

Oppstart er med forbehold om NOKUT godkjenning.

Torsdag 04. februar 2021

 

Organisering

Undervisningen er nettbasert med samlinger som vil foregå på ettermiddag fast 1-2 dager i uken klokken 17.00-20.00.

 

Varighet

4 semestre (2 år)

 

Omfang

60 Studiepoeng (deltid)

 

Emner

Emne 1: Serviceadministrasjon (15 studiepoeng)

Emne 2: Økonomi og administrasjon (15 studiepoeng)

Emne 3: Administrasjon og ledelse i bedrift (20 Studiepoeng)

Emne 4: Hovedprosjekt (10 studiepoeng)

 

Sted

Fagskolen Rogaland, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

Opptakskrav

Opptakskrav er fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring innen salg, service og reiseliv eller tilsvarende realkompetanse, d.v.s. førstelinjetjenester (administrasjonsmedarbeider), salgsfaget, reiselivsfaget og sikkerhetsfaget (vekter).

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (Se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-18-2022). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Påmelding

Åpent for påmelding (med forbehold om endelig NOKUT godkjenning). https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H75sAsQBmEalZi_EPr7HMbz-Ta5NiC5MsCy-YgT-vKJUNTVKNUVMT1lIMFgwMEVKWEE1NVpHV0NDTi4u

 

Hvem passer utdanningen for

Formålet med utdanningen er å utdanne arbeidstakere med faglig bakgrunn innen salg, service og reiseliv, enten fagbrev eller tilsvarende realkompetanse, til å fungere i lederteam og lederposisjoner eller spesialiserte roller innen administrasjon, til å kunne ansvar for økonomi, personal, markedsføring, samt bidra til organisasjonsutvikling og strategiutforming for virksomheten.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått eksamen utstedes vitnemål.  

Til toppen