Administrasjonsledelse

Fagskolen Rogaland starter et nytt tilbud administrasjonsledelse for bedrift. Vi har søkt NOKUT, fått godkjenning og starter dette tilbudet høst 2021. Studiet bygger på fagbrev innen salg, service og sikkerhet, og tar for seg merkantile emner som ledelse, administrasjon, økonomi og service.

Klikk for stort bilde 

Administrasjonsledelse oppstart i august 2021. 

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 350,- per semester.

 

Oppstart

Vi har nå fått NOKUT godkjenning!

Oppstartsdato er tirsdag 31. august 2021 for begge studiene.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med samlinger.

Vi ønsker å starte 2 tilbud. Et på dagtid som er nettbasert (med samlinger på nett) og et på kveldstid som er nettbasert med fysiske samlinger i Stavanger.

Antall samlinger vil være 1 gang per uke, pluss noen ekstra dager som vil være mer tilrettelagt (nettbasert). Både dagtid og kveldstid vil ha samlingen på tirsdag, den andre dagen vil være torsdag kveld/fredag dag. Kveldstid er satt opp i tidsrommet 17.00 – 20.00, mens dagtid er satt opp i tidsrommet 09.00 - 12.00.

I tillegg vil det være nettbaserte aktiviteter som case, oppgaver, veiledning og egenstudium.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre på deltid (2 år)

Total studiebelastning er 375 timer.

 

Emner

Emne 1: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)

Emne 2: Økonomi og administrasjon (15 studiepoeng)

Emne 3: Service og administrasjon (15 Studiepoeng)

Emne 4: Endring og omstilling (5 Studiepoeng)

Emne 5: Hovedprosjekt (10 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Sted

Fagskolen Rogaland, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

 

Opptakskrav

Opptakskrav er fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring innen salg, service og reiseliv eller tilsvarende realkompetanse, d.v.s. førstelinjetjenester (administrasjonsmedarbeider), salgsfaget, kontorfaget, IKT, logistikkfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, yrkessjåførfaget og sikkerhetsfaget (vekter).

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (Se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-18-2022). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Påmelding

Søk her: Samordnaopptak

Søknadsfrist: 10. august 2021. Fortløpende opptak. 

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salg, service og reiseliv, eller har relevant yrkespraksis (minst 5 år) innen disse områdene.

Studiet gir deg ny kompetanse innen merkantile områder, og gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon eller spesialiserte roller innen administrasjon så som å kunne arbeide med økonomi, personal, markedsføring. Vi legger også vekt i studiet på at studentene skal kunne bidra til organisasjonsutvikling og strategiutforming for virksomheten.

Les mer her: Hva er en fagskole?

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål for administrasjonsledelse.

 

Lærestoff

Holan og Høiseth, Organisasjon og ledelse 3. utgave Fagbokforlaget

Sætre, Alf Einar (2009), Kommunikasjon i organisasjoner

Disse kan skaffes på nettbokhandel.

 

Studieplan

Studieplan Administrasjonsledelse

 

Kontakt

Heidi Albretsen

Konsulent

E- post: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

 

Øystein Førsvoll

Avdelingsleder

E- post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen