Administrasjonsledelse NYHET

Fagskolen Rogaland har startet et nytt tilbud Administrasjonsledelse. Neste oppstart er 30. august 2022.

 

Administrasjonsledelse oppstart i august 2022. 

 

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 350,- per semester.

 

Oppstart

Neste oppstart er 30. august 2022.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med samlinger, vi tilbyr ett studie på dagtid og et på kveldstid.

Dagtid: 80% obligatorisk tilstedeværelse på nett hver tirsdag i tidsrommet 09.00 - 12.00. 
Kveldstid: 80% obligatorisk tilstedeværelse fysisk på skolen hver tirsdag i tidsrommet 17.00 - 20.00. 

I tillegg vil det være noen ekstradager og nettbaserte aktiviteter som case, oppgaver, veiledning og egenstudium.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre på deltid (2 år)
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

 

Emner

Emne 1: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)
Emne 2: Økonomi og administrasjon (15 studiepoeng)
Emne 3: Service og administrasjon (15 Studiepoeng)
Emne 4: Endring og omstilling (5 Studiepoeng)
Emne 5: Hovedprosjekt (10 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Sted

Fagskolen Rogaland, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

 

Opptakskrav

Opptakskrav er fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring innen salg, service og reiseliv eller tilsvarende realkompetanse, d.v.s. førstelinjetjenester (administrasjonsmedarbeider), salgsfaget, kontorfaget, IKT, logistikkfaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, yrkessjåførfaget og sikkerhetsfaget (vekter).

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (Se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-18-2022). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Påmelding

Søk her: Samordnaopptak

Opptak er stengt for 2021.
Samordna opptak åpner igjen 1. februar 2022 med søknadsfrist 15. april 2022.

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salg, service og reiseliv, eller har relevant yrkespraksis (minst 5 år) innen disse områdene.

Studiet gir deg ny kompetanse innen merkantile områder, og gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon eller spesialiserte roller innen administrasjon så som å kunne arbeide med økonomi, personal, markedsføring. Vi legger også vekt i studiet på at studentene skal kunne bidra til organisasjonsutvikling og strategiutforming for virksomheten.

Les mer her: Hva er en fagskole?

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål for administrasjonsledelse.

 

Lærestoff første semester

Holan og Høiseth, Organisasjon og ledelse 3. utgave Fagbokforlaget
Sætre, Alf Einar (2009), Kommunikasjon i organisasjoner

Disse kan skaffes på nettbokhandel.

 

Studieplan

Studieplan Administrasjonsledelse

 

Kontakt

Heidi Albretsen
Konsulent
E-post: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen