Administrasjonsledelse - oppstart høst 2023

Fagskolen Rogaland tilbyr i dag utdanningen Administrasjonsledelse. Studiet bygger videre på fagbrev innen kontor, salg, service og andre relevante fagområder og er ment for de som ønsker å utvikle seg og å oppnå økt kompetanse. 

Har du fagbrev i kontor og vil ha nye utfordringer? Bli Administrasjonsleder.

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Emner

Emne 1: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)
Emne 2: Økonomi og administrasjon (15 studiepoeng)
Emne 3: Service og administrasjon (15 Studiepoeng)
Emne 4: Endring og omstilling (5 Studiepoeng)
Emne 5: Hovedprosjekt (10 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Oppstart

Oppstart er høst 2023.

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

Studiet gir deg ny kompetanse innen områder som ledelse, personal, administrasjon, service, endringsledelse og økonomi, og gir deg en basis for å fungere i en lederposisjon eller spesialiserte roller innen administrasjon. Vi legger også vekt i studiet på at studentene skal kunne bidra til organisasjonsutvikling og strategiutforming for virksomheten.

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

 

Organisering

Vi tilbyr ett studie på dagtid på nett og ett studie på kveldstid ved studiested Stavanger. 

Dagtid: Studiet er organisert som nettbasert studium via Teams med faste nettsamlinger ca. 1 gang i uken, i tidsrommet 09.00 - 12.00.
Det er 80% obligatorisk tilstedeværelse på nettstudiet. 

Kveldstid: Studiet er lagt opp med fysiske samlinger ca. 1 gang i uken ved studiested Stavanger, i tidsrommet 17.00 - 20.00.
Det er 80% obligatorisk tilstedeværelse fysisk på skolen.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre deltid over 2 år.
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

 

Administrasjonsledelse - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (se lovdata.no). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Administrasjonsledelse.

 

Studieplan

Studieplan Administrasjonsledelse

 

Litteratur

Eventuelle læremidler vil bli oppgitt av faglærer ved oppstart.

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Cecilie Skram Gil
Faglig ansvarlig
E-post: cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no