Reiseliv og entreprenørskap - oppstart høst 2023

Fagskolen Rogaland starter høst 2023 et nytt studietilbud i Reiseliv og entreprenørskap, 60 stp. Studiet bygger videre på fagbrev innen kontor, salg, service og andre relevante fagområder og er ment for de som ønsker å utvikle seg og å oppnå økt kompetanse. 

Ønsker du å oppnå ettertraktet kompetanse? Studer Reiseliv og entreprenørskap.

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Emner

Emne 1: Kommunikasjon og markedsføring i reiseliv (15 studiepoeng)
Emne 2: Destinasjonsutvikling (15 studiepoeng)
Emne 3: Entreprenørskap i reiseliv (15 studiepoeng)
Emne 4: Opplevelsesutvikling (10 studiepoeng)
Emne 5: Hovedprosjekt i reiselivsentreprenørskap (5 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Oppstart

Oppstart er høst 2023.

 

Hvem passer utdanningen for

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget eller reiselivsfaget samt for deg som har fagbrev i restaurant og matfag. Har du relevant yrkeserfaring innen disse områdene, kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet gir deg ny kompetanse innen områder som markedsføring, kommunikasjon, digitale verktøy og sosiale medier, destinasjonsutvikling, vertskap, næringsutvikling, bærekraftig virksomhet, innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling, entreprenørskap, økonomi for bedriftsetablering, lokal og regional opplevelsesutvikling, digitale opplevelser og opplevelsesøkonomi. Vi legger også vekt i studiet på at studentene skal kunne bidra til destinasjonsutvikling og entreprenørskap for virksomheter.

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 350,- per semester.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over 4 semestre deltid over 2 år.
Total studiebelastning er 1500 timer over 4 semestre.

 

Opptakskrav

Opptakskrav er fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget, reiselivsfaget og medier og kommunikasjon. Har du tilsvarende realkompetanse fra administrasjon, økonomi, personal, salg, butikk, prosjekt, kontor, reiseliv, markedsføring og resepsjon kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (se lovdata.no). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Reiseliv og entreprenørskap.

 

Studieplan

Kommer snart.

 

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Cecilie Skram Gil
Faglig ansvarlig
E-post: cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oeystein.foersvoll@skole.rogfk.no

Til toppen