Varehandelsledelse - oppstart august 2024

Fagskolen Rogaland starter et nytt studietilbud i Varehandelsledelse. Studiet bygger på fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget. Sentralt i utdanningen står emner innen strategi, markedsføring, organisasjon- og personalledelse, økonomistyring, innovasjon og internasjonalisering.

Har du fagbrev i service og vil ha nye utfordringer? Bli Varehandelsleder.

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Emner

Emne 1: Strategisk varehandelsledelse (15 studiepoeng)
Emne 2: Organisasjonsledelse og personalutvikling (15 studiepoeng)
Emne 3: Økonomistyring for varehandelen (15 studiepoeng)
Emne 4: Innovasjon og internasjonalisering i varehandelen (10 studiepoeng)
Emne 5: Praktisk prosjektoppgave (5 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Oppstart

Antatt oppstart høst 2024. 

 

Hvem passer utdanningen for

Varehandelsledelse er en utdanning på 60 studiepoeng som dekker et behov i varehandelsbransjen, herunder alle former for detaljhandel. Utdanningen retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel som er en av landets største næringer. Utdanningen vil også rette seg mot dem som ønsker å etablere egen virksomhet innen varehandel. Vårt mål er å gi studentene en dagsaktuell og framtidsrettet tilnærming til varehandelsledelse, hvor de praktiske aspektene ved yrket står i sentrum.

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og reiselivsfaget eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 2000,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng.
Total studiebelastning er 1500 timer.

 

Varehandelsledelse - Opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Varehandelsledelse.

 

Studieplan

Kommer snart.

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Cecilie Skram Gil
Faglig ansvarlig
E-post: cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no