Varehandelsledelse - planlagt oppstart høst 2024

Fagskolen Rogaland starter et nytt studietilbud i Varehandelsledelse. Studiet bygger på fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget. Sentralt i utdanningen står emner innen strategi, markedsføring, organisasjon- og personalledelse, økonomistyring, innovasjon og internasjonalisering.

Har du fagbrev i service og vil ha nye utfordringer? Bli Varehandelsleder.

Emner

Emne 1: Strategisk varehandelsledelse (15 studiepoeng)
Emne 2: Organisasjonsledelse og personalutvikling (15 studiepoeng)
Emne 3: Økonomistyring for varehandelen (15 studiepoeng)
Emne 4: Innovasjon og internasjonalisering i varehandelen (10 studiepoeng)
Emne 5: Praktisk prosjektoppgave (5 studiepoeng)

Totalt 60 studiepoeng

 

Oppstart

Antatt oppstart i 2024. 

 

Hvem passer utdanningen for

Varehandelsledelse er en utdanning på 60 studiepoeng som dekker et behov i varehandelsbransjen, herunder alle former for detaljhandel. Utdanningen retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel som er en av landets største næringer. Utdanningen vil også rette seg mot dem som ønsker å etablere egen virksomhet innen varehandel. Vårt mål er å gi studentene en dagsaktuell og framtidsrettet tilnærming til varehandelsledelse, hvor de praktiske aspektene ved yrket står i sentrum.

Utdanningen passer for deg som enten har fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget eller har relevant yrkeserfaring innen disse områdene.

 

Pris

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

 

Organisering

Studiet er organisert som nettbasert studium med faste nettsamlinger.

 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng.
Total studiebelastning er 1500 timer.

 

Opptakskrav

Opptakskrav er fagbrev innen salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget eller tilsvarende realkompetanse fra administrasjon, økonomi, personal, salg, butikk, prosjekt, kontor, reiseliv og resepsjon.

Generelle bestemmelser for opptak finnes i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland kapittel to (se lovdata.no). Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

 

Avsluttende dokumentasjon

Etter fullført og bestått studium utstedes vitnemål med fagskolegrad i Varehandelsledelse.

 

Studieplan

Kommer snart.

Kontakt

Har du spørsmål om utdanningene eller opptakskrav ta kontakt med oss på opptakskontoret på felles e-post: 
adok-fagskole@skole.rogfk.no
Avd. Administrative og økonomiske utdanninger

 

Cecilie Skram Gil
Faglig ansvarlig
E-post: cecilie.skram.gil@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll
Avdelingsleder
E-post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no