Automatisering

Studier innen automatisering, gjør deg kvalifisert til å jobbe som fagtekniker, fagspesialist og mellomleder i alle typer industri som har automatisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 2-årig heltid eller 3-årig deltid vil studenten få papirer som «fagtekniker – automatisering».

Utviklingen og bredden innen automasjon er stor i Norge. Automatisering gjøres i alle lag av samfunnet for å forenkle, kontrollere og regulere ulike prosesser. Dette kan være innen velferdsteknologi, olje- og industri-teknologi, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og lokal spesialindustri. Fagskolen Rogaland har også Robot-, Ekom- og BIM laboratorium. Studiet oppfyller det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven. Fagskolen Rogaland har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng til en Bachelor grad. Dette fører til at studietiden kan reduseres med 1 år.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 1. Fagbrev innen:
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Viklerfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Heismontørfaget
 • Signalmontørfaget
 • Avionikerfaget
 1. Realkompetansevurdering

Søker må ha fylt 23 år eller mer i opptaksåret og må i tillegg ha relevant arbeidserfaring.

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Elektriske systemer
 5. Elektroniske systemer
 6. Energitekniske styringssystemer
 7. Reguleringstekniske systemer m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

 

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr et 2-årig heltidsstudium og et 3-årig deltidsstudium i automatisering. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen automatisering deltid skoleåret 2021/2022.

 

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

 

Studieplaner og læremidler

 
Kontakt
You-rådgiver: 
gry.kapstad@skole.rogfk.no 
Telefon: 51 500 347/90127437
Til toppen