Automatisering

Teknisk fagskole, Automatisering, gjør deg kvalifisert til å jobbe som fagtekniker, fagspesialist, mellomleder og inneha ingeniørstillinger i alle typer industri som ønsker automatisering.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr høyere praktisk yrkesrettet utdannelse innen fagretningen Automatisering, der nivået på skoleslaget er et alternativ til høyskoler og universiteter.

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 2-årig heltid eller 3-årig deltid vil studenten få papirer som «fagtekniker – automatisering».

Utviklingen og bredden innen automasjon er stor i Norge. Automatisering gjøres i alle lag av samfunnet for å forenkle, kontrollere og regulere ulike prosesser. Dette kan være innen velferdsteknologi, olje- og industri-teknologi, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og lokal spesialindustri.

Undervisningen på Fagskolen Rogaland tar i bruk aktuelle verktøy for prosjektering av elektriske- og automatiserte anlegg som: Inventor, AutoCAD, AutoCAD Electrical, Siemens TIA, Python, Matlab, og mirocontrollere for innebygde (embedded) systemer.

Etter endt studium oppfylles det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven.

Videre utdanningsløp er også mulig ved at skolen har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng på Bachelor innen automatisering. Dette fører til at studietiden på UIS reduseres med 1 år. Og for de som ønsker denne gjennomføringsmodellen står absolutt sterkt i et jobbsøkermarked i ettertid.

Studiet ved Kalhammeren er organisert som 2-årig heltidsstudium og eller 3-årig deltidsstudium.

For utdanning innen automatisering eller elkraft kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram elektro eller tilsvarende.

 Søknadsfrist 15.april via Samordna opptak

Søk Fagskolen Rogaland

Studieplaner og læremidler

Til toppen