Automatisering

Automatisering er en 2 års høyere yrkesfaglig utdanning som kvalifiserer deg til stillinger som fagtekniker, fagspesialist og mellomleder i alle typer industri som har automatisering.

Er du automatiker og vil ha nye utfordringer? Bli fagtekniker - Auto.

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 2-årig heltid eller 3-årig deltid vil studenten få papirer som «fagtekniker – automatisering».

Utviklingen og bredden innen automasjon er stor i Norge. Automatisering gjøres i alle lag av samfunnet for å forenkle, kontrollere og regulere ulike prosesser. Dette kan være innen velferdsteknologi, olje- og industri-teknologi, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og lokal spesialindustri. Fagskolen Rogaland har også Robot-, Ekom- og BIM laboratorium. Studiet oppfyller det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven. Fagskolen Rogaland har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng til en Bachelor grad. Dette fører til at studietiden kan reduseres med 1 år.

Automatisering - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Elektriske systemer
  5. Elektroniske systemer
  6. Energitekniske styringssystemer
  7. Reguleringstekniske systemer m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Automasjon heltid, , oppstart august 2023, søknad på Samordna opptak innen 15.april 2023. 
Automatisering og Elkraft, starter opp deltidsstudier i Stavanger jan. 2024, søknad på Samordna opptak.
Deltid Stavanger: Organisering: En oppmøtedag pr. uke/eller samtid på Teams, og en dag med opptak.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00