Elkraft

Studier innen elkraft, gjør deg kvalifisert til å jobbe som fagtekniker, fagspesialist og mellomleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr høyere praktisk yrkesrettet utdannelse innen fagretningen Elkraft, der nivået på skoleslaget er et alternativ til høyskoler og universiteter.

Elkraft favner vidt innen energiproduksjon, energioverføring og energiforbruk, der valg mellom flere typer av energiproduserende alternativ (også grønne) er i fokus sammen med dimensjonering av linjer, industrianlegg og bygningsinstallasjoner. Fagskolen Rogaland har også Robot-, Ekom- og BIM laboratorium. Studiet oppfyller det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven. Fagskolen Rogaland har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng til en Bachelor grad. Dette fører til at studietiden kan reduseres med 1 år.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 1. Fagbrev innen:
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Heismontørfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 1. Realkompetansevurdering

Søker må ha fylt 23 år eller mer i opptaksåret og må i tillegg ha relevant arbeidserfaring.

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Elektriske systemer
 5. Elektroniske systemer
 6. Installasjonssystemer og automatiserte system m/faglig ledelse
 7. Elektrisk energiproduksjon og – distribusjon m/faglig ledelse
 8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) m/faglig ledelse
 9. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr et 2-årig heltidsstudium og et 3-årig deltidsstudium i elkraft. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen elkraft deltid skoleåret 2021/2022.

 

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

 

Studieplaner og læremidler

Læremiddelliste Elkraft 2021-2022 (PDF, 628 kB)

 

 
Kontakt
You-rådgiver: 
gry.kapstad@skole.rogfk.no 
Telefon: 51 500 347/90127437
Til toppen