Hydraulikk

Opptak 2021/2022 er stengt, men vi håper å starte opp nytt tilbud høst 2022. Ta gjerne kontakt med Heidi for å bli satt på venteliste, se info lenger nede på siden. 

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Hydraulikk gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ca. 5-6 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 9 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 18% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 75 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?
Emnet er gratis, og du vil få tilsendt bøker i posten.

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i hydraulikk. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for hydraulikk. Du vil lære mer om trykk, trykktesting, hydrauliske prosesser og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 9 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 9 studiepoeng i hydraulikk som del av et annet studie.

Emnene vil gi deg modulene 2,3 og 4 på CETOP 2 nivå. Vi utsteder en karakterutskrift når du har fullført emnene.

For å oppnå full CETOP 2 sertifisering må du i tillegg enten:

  • Ha teknisk fagskole fra før, eller ta dette i etterkant

Eller:

  • Fullføre et nettstudium
  • Fullføre et hovedprosjekt

Dette vil gi full sertifisering. Per dags dato tilbyr vi ikke de to sistnevnte.

 

Hva er innholdet i studiet?

Dette blir publisert av faglærer når du er tatt opp til studiet.

 

Meld deg på!

Påmelding er stengt. Hvis du ønsker å stå på venteliste ta kontakt med Heidi, se mail under.

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

Heidi Albretsen: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Til toppen