Kvalitetsledelse

Opptak 2021/2022 er stengt. Ta gjerne kontakt med Heidi for å bli satt på venteliste, se info lenger nede på siden. 

Hvordan gjennomføres emnet?

Kvalitetsledelse gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg. Det kan i tillegg bli avholdt noen fysiske samlinger på skolen.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer i ca. 3 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 4 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 10% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 42 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?
Emnet er gratis, og du vil få tilsendt bøker i posten.

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i kvalitetsledelse. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for kvalitetssikring. Du vil lære mer om kvalitetsarbeid, risikoanalyser og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 4 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 4 studiepoeng i kvalitetsledelse som del av et annet studie.

 

Hva er innholdet i studiet?

Studieplan Kvalitetsledelse (DOCX, 17 kB)

 

Meld deg på!

Påmelding er stengt. Hvis du ønsker å stå på venteliste ta kontakt med Heidi, se mail under.

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

Heidi Albretsen: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Til toppen