Logistikk

Opptak 2021/2022 er stengt, men vi håper å starte opp nytt tilbud høst 2022. Ta gjerne kontakt med Heidi for å bli satt på venteliste, se info lenger nede på siden. 

 

Hvordan gjennomføres emnet?

Logistikk gjennomføres som ett nettbasert studie. Vi benytter programmet Teams til å gjennomføre undervisning. Du kan følge læreren på Teams i undervisning, men har også fleksibilitet til å se undervisningen i opptak når det passer deg.

 

Hvor lenge var emnet?

Emnet varer ca. 5-6 måneder. Undervisning foregår kl. 17.00 – 20.00.

 

Hvilke opptakskrav er det på emnet?

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.

 

Hvor mye studiebelastning er det i emnet?

Emnet et er på 10 studiepoeng som tilsvarer en studiebelastning på 20% i forhold til ett fullt studie. En fulltids student tar normalt 60 studiepoeng per år.

Totalt er det satt opp ca. 78 undervisningstimer. I tillegg må du regne med å sette av tid til å lese pensum, arbeide med oppgaver og prøver og vurderinger.

 

Hva koster det?
Emnet er gratis, og du vil få tilsendt bøker i posten.

 

Hva kan jeg bruke emnet til etterpå?

Emnet er ment å gi deg en innsikt og forståelse i logistikk. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for logistikk. Du vil lære mer om logistikk, lagerstyring og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon.

Emnet gir også 10 studiepoeng. Mange studier på fagskole, høyskole og universitet åpner for at du kan få godskrevet tidligere tatte studiepoeng. Det betyr at man kan i mange tilfeller få godkjent 10 studiepoeng i logistikk som del av et annet studie.

 

Hva er innholdet i studiet?

Dette blir publisert av faglærer når du er tatt opp til studiet.

 

Meld deg på!

Påmelding er stengt. Hvis du ønsker å stå på venteliste ta kontakt med Heidi, se mail under.

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

Heidi Albretsen: heidi.albretsen@skole.rogfk.no

Øystein Førsvoll: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Til toppen