Anlegg

Studier innen anlegg, kvalifiserer for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder i privat og offentlig virksomhet.

Klikk for stort bilde 

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 1. Fagbrev innen:
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 1. Realkompetansevurdering

Søker må ha fylt 23 år eller mer i opptaksåret og må i tillegg ha relevant arbeidserfaring.

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
 7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr et toårig heltidsstudium anlegg og treårig deltidsstudium. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen anlegg skoleåret 2021/2022.

Søknadsfrist 15.april via Samordna opptak. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Søk her

Studieplaner og læremidler

Studieplan for fordypning Anlegg (PDF, 662 kB)

Læremiddelliste Anlegg 2020-2021 (PDF, 643 kB)

Til toppen