Anlegg

Høyere yrkesfaglig utdanning innen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter.

Studier innen anlegg, kvalifiserer for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder i privat og offentlig virksomhet. Teknisk fagskoleutdanning innen anlegg dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift.

Anlegg - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
  7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr et toårig heltidsstudium anlegg og treårig deltidsstudium. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen anlegg skoleåret 2021/2022.

Anlegg deltid over 3 år har oppstart januar 2023. Studieplassene blir lagt ut på ledige studieplasser på samordna opptak og kan søkes på fra 25.05.2022 - 09:00. Det er fortløpende opptak til disse studieplassene (første-mann-til-mølla-prinsippet)

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

 

Studieplaner og læremidler

Studieplan for fordypning Anlegg

Læremiddelliste Anlegg 2021-2022 (PDF, 644 kB)

Emner og temafordeling Anlegg 2021-2022 (PDF, 323 kB)

 

Kontakt

Avdelingsleder
harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 50 03 33

Til toppen