Bygg

Høyere yrkesfaglig utdanning innen bygg gir deg inngående kjennskap til forvaltning drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong, tre og stålkonstruksjoner. 

Det vil gi deg en fordypning i faget som igjen gir deg grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personalressurser i et byggeprosjekt. Ved fullført utdanning har man kvalifikasjoner som gir lederkompetanse på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. 

Bygg - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
  7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr et 2-årig heltidsstudium og et 3-årig deltidsstudium bygg. Det blir ikke tatt opp nye studenter innen bygg deltid skoleåret 2021/2022.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

 

Studieplaner og læremidler

 

Kontakt

Avdelingsleder
harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 50 03 33

Til toppen