Bygg

Høyere yrkesfaglig utdanning innen bygg gir deg inngående kjennskap til forvaltning drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong, tre og stålkonstruksjoner. 

Er du bygningsarbeider og vil du ha nye utfordringer? Bli fagskoletekniker - Bygg.

Det vil gi deg en fordypning i faget som igjen gir deg grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personalressurser i et byggeprosjekt. Ved fullført utdanning har man kvalifikasjoner som gir lederkompetanse på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. 

Bygg - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
  7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Bygg heltid, oppstart august 2023, søknad på Samordna opptak innen 15.april 2023. 
Byggfag starter opp med deltidsstudier i Stavanger jan. 2024, søknad på Samordna opptak.
Deltid Stavanger: Organisering:  En oppmøtedag pr. uke/eller samtid på Teams, og en dag med opptak.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00