Klima, energi og miljø (KEM)

Høyere yrkesfaglig utdanning innen KEM gjør deg kvalifisert til å søke stillinger som prosjektleder, byggeleder, saksbehandler, konsulent eller til å starte eget firma.

Har du fagbrev i KEM og vil du ha nye utfordringer? Bli fagtekniker - KEM.

Det vil gi deg en fordypning i faget som igjen gir deg en tverrfaglig utdannelse med gode jobbmuligheter. I bygg blir kravene til inneklima, miljø og energieffektivitet stadig strengere. Derfor er kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg mer og mer ettertraktet i arbeidslivet. 

KEM - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Oppbygging av studiet

Studiet består av 9 emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi og markedsføring)
  4. Byggesaken for tekniske installasjoner
  5. Energi og miljø i bygg
  6. Elektro og automatisering m/faglig ledelse
  7. VVS-prosjektering og systemforståelse m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpasning/spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Fagskolen Rogaland satser på å starte et deltidsstudium vår 2024. Dette blir lagt ut i mai på samordna opptak med søknadsfrist 1. august. 

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 31. mai kl. 09.00 til og med 1. august i samordna opptak. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Studieplaner og læremidler

 

Kontakt

Avdelingsleder
Harald Steinar Unneland Dyngen
E-post: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00