Informasjon nye studenter helse- og oppvekstfag

Informasjon til de som har fått studieplass hos Fagskolen Rogaland avd. helse- og oppvekstfag

Vi sender ut all informasjon dere trenger for oppstart av studiene på e-post og/eller Digipost i løpet av juli (utsatt fra juni).

Vi har sett at det er litt misvisende informasjon i svarbrevet dere har fått av Samordna opptak, dere skal ikke søke om politiattest før vi har sendt dere bekreftelsen som skal legges ved søknaden.

Det vil være flere ting som må fylles ut, besvares og signeres for å kunne starte, det er derfor viktig at de gitte fristene som følger de forskjellige dokumentene overholdes. Dokumenter som sendes ut er (i denne rekkefølgen):

  1. Velkomstbrev, med studenthåndbok, arbeidsplan for Emne 1 og studiekontrakt.
  2. Bekreftelse til politiattest sendes ut når vi har mottatt signert studiekontrakt.
  3. Forms undersøkelse som må svares på angående samtykker og informasjon om kontakt informasjon til pårørende.
  4. Forms undersøkelse som må svares på angående TBC/MRSA.
  5. Faktura for dokumentavgift pålydende 350,-

Vil minner også om søkerens og studentens undersøkelses- og opplysningsplikt som du finner mer informasjon om her: https://www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/for-studenter/lover-forskrifter-og-reglement/ (Manglende kjennskap til ovennevnte kan ikke påberopes som et befriende forhold)

FAQ - Info nye studenter

Til toppen