Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH05D (stedbasert) / FHH05N (nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng.

På dette studiet får en fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Studiet er gratis (du betaler kun for bøker og 350,- i dokumentavgift).

Mål for utdanningen

Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag) mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.

Videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse
 • høy yrkesetisk forståelse

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er også kvalifisert. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert.

Stedbasert 

For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
 • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Emne 3: Rehabilitering
 • Praksis: Varighet 10 uker
 • Emne 4: Palliasjon - lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
 • Emne 5: Fordypning

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
 • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Emne 3: Rehabilitering
 • Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Fordypning

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Kontaktinformasjon:

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30

Søknadsfrist 15. april via Samordna opptak. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Søk her

Til toppen