Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH14D (stedbasert) / FHH58N (nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng. 

Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus. Du får ny kunnskap om behandlingstiltak og forebygging.

Studiet er gratis (du betaler kun for bøker og 350,- i dokumentavgift).

Mål for utdanningen

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og setter i gang tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren.

Å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Utøverne av helsetjenestene skal kunne veilede og motivere til læring og endring som gir mestring, livslyst og mot til å møte utfordringer.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert,

Stedbasert

For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt en 3 dagers samling ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne. 

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
 • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende           
 • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 • Praksis: Varighet 10 uker
 • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 • Emne 5: Fordypning

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
 • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
 • Emne 6: Fordypning

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30

Søknadsfrist 15. april via Samordna opptak. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Søk her

Til toppen