Rehabilitering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Rehabilitering som nettbasert med samlinger - tilsvarende 60 studiepoeng.

Studiet er gratis (du betaler kun for bøker og 350,- i dokumentavgift).

Fagskoleutdanning i rehabilitering kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, sykehjem, bokollektiv og lignende, grunnskole, barnehage, SFO, voksenopplæring og videregående skoler, rehabiliteringssentre og lignende institusjoner, psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester, samt det statlige pedagogiske støttesystem og NAV.

Mål for utdanningen

Gi relevant og nødvendig kompetanse i forhold til både dagens og fremtidens oppgaver og utfordringer innen fagområdet. Du skal utvikle evne til refleksjon, og til å ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak innenfor rehabilitering i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Utdanningen skal bidra til at yrkesutøvere innenfor bistandsapparatet yter systematisk og effektivt rehabiliteringsarbeid på brukerne av tjenestenes premisser, uavhengig av hvor de er ansatt og hvilken fagbakgrunn de har.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fullført utdanning som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudium; Rehabilitering. Dette tilbudet tilbys foreløpig kun som nettbasert med samlinger over 2 år. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene.
  • Emne 2: Målgruppen for rehabilitering
  • Emne 3: Rehabilitering som virksomhet
  • Emne 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan
  • Emne 5: Praksis – Varighet 10 uker
  • Emne 5: Fordypning 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no- telefon 51 92 19 30

Søknadsfrist 15. april via Samordna opptak. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Søk her

Til toppen