Samarbeid med Lister Kompetanse Lyngdal

Fra høsten 2021 starter Fagskolen Rogaland avd. Helse- og oppvekstfag et samarbeid med Lister Kompetanse. Vi vil tilby videooverført klasseromsundervisning til Lister Kompetanses lokaler i Lyngdal.

Studiene vi tilbyr i lokalene til Lister Kompetanse med oppstart høst 2021:

  • Hygiene og smittevern NYHET, 30 stp (forutsatt akkreditering fra NOKUT)
  • Velferdsteknologi, 30 stp

Søknadsportalen åpner 25.mai kl. 09.00! Søk her: Samordnaopptak

Les mer om våre tilbud her: Utdanningstilbud Helse- og oppvekstfag

Til toppen