Samhandling og koordinering i pasientforløpet NYHET

Samhandling og koordinering i pasientforløpet, 60 stp

Deltid over 2 år.

Mål for utdanningen

Utdanning på fagskolenivå i samhandling og koordinering i pasientforløpet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med god kompetanse innen ressursutnyttelse og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Yrkesutøvere har dybdekompetanse innen fagene pasient- og ressursflyt. Utdanningen er praktisk rettet med stor vekt på gjeldende lovverk i helse- og omsorgssektoren.

Stortingsmelding 7.(2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Studieplan Samhandling og logistikk i pasientforløpet er en utdannelse som vil kvalitet sikre samhandling mellom kommuner og helseforetak, samt gi økt kompetanse innen teknologi og digitalisering.

Opptakskrav

Mer info kommer etter godkjenningen fra NOKUT.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Samhandling og koordinering i pasientforløpet både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosial

Emne 2 Samhandling i helsetjenesten

Emne 3 Pasientflyt

Emne 4 Ressursstyring i helsetjenesten

Emne 5 Praksis

Emne 6 Fordypning

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30

Søknadsfrist 15. april via Samordna opptak. Husk å legg ved dokumentasjon på relevant arbeidserfaring. 

Studiet vil bli tilgjengelig i Samordna opptak med forbehold om NOKUT godkjenning, fra 25.05.2021. Søk her 

Til toppen