Akutt syke- klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap NYHET

Vis din interesse ved å svare på dette skjemaet:

Akutt syke - klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap

Oppstart
Vi har søkt NOKUT godkjenning og avventer svar!

Ønskelig oppstart er høst 2022.

Mål for utdanning

Observasjonskompetanse blir gjerne kalt «Rapid response system» på engelsk. Det handler om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand hos mennesker. Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. På grunn av kort liggetid i sykehus, sykere pasienter, flere eldre med sammensatte lidelser stilles det nå større krav enn tidligere til helsepersonell sin helsefaglige kompetanse i kommunene. Det er viktig at ansatte i kommunehelsetjenesten får nok kunnskap og trening i å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Koronasituasjonen har ført til stor bevegelse og omdisponering av personell i helse- og omsorgssektoren. Dette medfører et stort behov for opplæring.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Ambulansearbeider
  • Helsefagarbeidere
  • Realfagkompetansevurdering

Organisering:

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudie i akutt syke- klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene. 
Emne 2: Anatomi, fysiologi og sykdomslære
Emne 3: Grunnleggende ferdigheter og handlingsberedskap
Emne 4: Metodeforståelse for ABCDE, EWS og ISBAR
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Til toppen