Veiledning Dalane

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Veiledning som nettbasert med samlinger – tilsvarende 60 studiepoeng.

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere.

 

Mål for utdanningen

Videreutdanning i Veiledning har som mål å utdanne yrkesutøvere til

 • høy yrkesetisk forståelse
 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse

Yrkesutøvere med videreutdanning i Veiledning skal ha en teoretisk og praktisk forståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Dette innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere, pårørende og elever/lærlinger. Utdanningen skal også dyktiggjøre til kollegaveiledning.

Yrkesutøvere med videreutdanning i veiledning skal ha analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen yrkes utøvelse og til elevens/lærlingens praksis utøvelse. Egen bevisstgjøring av funksjon og rolle står sentralt.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Fagbrev innen helse- og oppvekstfag
 • Realkompetanse

I tillegg kan utdanningen være relevant for personer med en annen fagkompetanse, for eksempel personer som arbeider med yrkes og fagveiledning, og spesielt bedrifter som har ansvar for lærlinger. 

 

Organisering

Fagskoletilbudene vil være samlings- og nettbaserte. Det blir samlinger ca. 1 gang i måneden på dagtid. Det er planlagt at de fysiske samlingene holdes i Egersund (forutsatt at vi får tilstrekkelig antall lokale studenter).

Fagskoleutdanningene er i utgangspunktet 2-årige, men Dalanestudentene får muligheten til å ta utdanningen på 1,5 år. Studentene vil oppnå en fagskolegrad på 60 (fagskole)studiepoeng per studie. 

Utdanningene er i utgangspunktet gratis, men det må betales semesteravgift til Fagskolen Rogaland.

 • Emne 2: Pedagogikk og veiledning
 • Emne 3: Gruppeprosesser og samarbeid
 • Emne 4: Kommunikasjon og veilederferdigheter
 • Emne 5: Etikk og veiledning
 • Emne 6: Praksis – varighet 10 uker
 • Emne 7: Hovedprosjekt
 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieplan

Veiledning nettbasert studieplan

 

Påmelding

Meld deg på her

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377