Klinisk virksomhet og samhandling i tannhelse NYHET

En tannhelsesekretær, helsesekretær og helsefagarbeider med videreutdanning innen klinisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandling, kommunikasjon og samhandling av pasienter i tannhelsetjenesten.

Mål for utdanningen

Dette studiet gir økt kompetanse innen klinisk virksomhet, odontologi, smittevern, sterilforsyning og ressursstyring og samhandling. Utdanningen har som overordnet mål å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse innen sitt fag. Tannhelsetjenesten har behov for å rekruttere, beholde og øke kompetansen til ansatte innen tannhelse. Tannhelse er viktig inne alle aldre og grupper av befolkningen.

 

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstutdanninger med autorisasjon som tannhelsesekretær, evt. helsesekretær eller helsefagarbeider med autorisasjon og fagbrev.

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Klinisk virksomhet og samhandling i tannhelse både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Odontologi
Emne 3: Kirurgisk virksomhet og smittevern
Emne 4: Ressursstyring og samhandling
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

 

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

 

Påmelding

Med forbehold om NOKUT-godkjenning.

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai 2023 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377

Til toppen