Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet i helsetjenesten NYHET

Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet i helsetjenesten - 30 studiepoeng nivå NKR 5.2 nettbasert med samlinger.

Oppstart

Studie blir søkbart fra mai 2024 - med forbehold om akkreditering. 

 

Mål for utdanning

Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet i helsetjenesten er utviklet med tanke på fremtidens helse Norge, hvor oppgavedeling er en vesentlig faktor. Nye måter å organisere tjenestene på kan gi gevinster i form av fleksibilitet og bedre utnyttelse av de samlede ressursene. 

Det har lenge vært slik at ulike utdanningsgrupper på samme nivå kan gå inn i de samme oppgavene. Oppgavedeling mellom utdanningsnivåene kan gi den samme typen fleksibilitet. Mangel på en bestemt type personell gjør at andre må gå inn og overta. Dette kan bli resultatet av en forventet mangel på helsepersonell i årene framover. Meld. St. 13 (2011–2012) - regjeringen.no

En sterilforsyningstekniker med videreutdanning innen Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet i helsetjenesten vil etter endt studieløp kunne bidra på et høyere faglig nivå innen helsetjenesten, og dermed bli en viktig del innen kirurgisk praksis med sine støttefunksjoner. 

 

Opptakskrav

Videreutdanningen er rettet mot sterilforsyningsteknikere som allerede har bestått fagskoleutdanningen på NKR 5.1, 60 studiepoeng, og som ønsker økt faglig kompetanse innen sterilforsyning og kirurgisk virksomhet.  

 

Organisering

Videreutdanning i Sterilforsyning og kirurgisk virksomhet i helsetjenesten er et 1-årig utdanningstilbud på deltid med samlinger ca. en gang i måneden. 

 

Emner

Emne 1: Smittevern, etikk og samhandling
Emne 2: Kirurgisk virksomhet
Emne 3: Krav til kvalitet i helsetjenesten

Totalt: 30 studiepoeng
 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr.

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377