Positiv atferdsstøtte PAS og utfordrende atferd NYHET

Mål for utdanningen

Gjennom denne utdanning ønsker Fagskolen Rogaland å utforme og implementer kunnskap, ulike metoder, strategier og tiltak som mål om å øke studentens evne til å oppnå og kunne gi/utvikle positive, tilpassede ferdigheter og tilgang på positive muligheter og positiv atferdsstøtte. Der også fokuset ikke bare skal være for personer med psykisk utviklingshemming, men også forståelse av atferd som utfordrer blant barn og ungdom generelt i samfunnet, skole og barnehage, institusjoner og boliger.

Utdanning tar også sikte på gi studentene en kunnskap og forståelse om at arbeidet med å forebygge utfordrende atferd må være et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, barnehage, skole, fastlege, arbeidsplass, institusjoner, dagaktivitetstilbud, boliger og andre aktører.

Brukerperspektivet og tjenestemottakerens aktive deltakelse i egen mestring, livssituasjon og livskvalitet et grunnleggende premiss for gode helse og omsorgstjenester. I møte med brukere og tjenestemottakere kan tjenesteutøver møte atferd som utfordrere faglige og personlige grenser.

Vi ønsker å se på hvordan studentens autoritet kan bli utfordret og hva som skjer med studentens makt og rolle i ulike situasjoner der autoriteten utfordres på ulike måter. Vi ønsker gjennom en slik utdanning å lage rom hvor barn og unge (voksne) blir sett og hørt og er autonome og legitime, samt opplever en tilhørighet gjennom positiv atferdsstøtte.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Portør
  • Ambulansearbeider 
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Annen relevant utdanning knyttet til fagretning
     
  • Realkompetanse

Ordningen er nærmere beskrevet i forskrift for høyere utdanning ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. 
Opptak, studentskipnad, skolepenger, studierett og progresjon.

Organisering

Organisering er nettbasert med samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Verdigrunnlag
Emne 2: Teori- og kunnskapsgrunnlag for PAS,SPELL og TBF
Emne 3: PAS i praksis; Prosess og strategi

 

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

Studieplan

Positiv atferdsstøtte og utfordrende arbeid

Påmelding

Du kan søke fra og med 31. mai kl. 09.00 i Samordna opptak. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377