Relasjonelt arbeid med barn og unge NYHET

Illustrasjoner av relasjonelt arbeid med barn og unge.

Vis din interesse ved å svare på dette skjemaet:

Relasjonelt arbeid med barn og unge

Oppstart
 

Vi har søkt NOKUT godkjenning og avventer svar!

Ønskelig oppstart er høst 2022.

Mål for utdanningen

Utdanningen på fagskolenivå i relasjonelt arbeid med barn og unge skal utdanne fagarbeidere med høy relasjonell kompetanse til arbeid med barn og unge i oppvekstsektoren. Utdanningen er praktisk rettet med stor vekt på arbeid i førstelinjetjenestene mot barn og unge.

Målet med utdanningen er å sørge for at barn og unge mottar helsefremmende tjenester med vekt på gode psykososiale miljøer. I utdanningen vil både egen relasjonell kompetanse, relasjonelt arbeid og fellesskapsforståelser tematiseres.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget  
  • Helsefagarbeidere
  • Realfagkompetansevurdering

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Relasjonelt arbeid med barn og unge både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Barn og unge
Emne 3: Relasjoner
Emne 4: Fellesskap som metode
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. I praksisperioden skal studenten gjennomføre et relasjonelt arbeid på praksisplassen. Arbeidet vil innebære å kartlegge behov for relasjonelt arbeid, og videre utforske praktisk metoder og perspektiver til relasjonelt arbeid i fellesskap.

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Påmelding

Med forbehold om NOKUT-godkjenning.

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai 2023 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377

Til toppen