Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge NYHET

Illustrasjoner av spesialpedagogisk arbeid med barn og unge.

Vis din interesse ved å svare på dette skjemaet:

Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge

Oppstart

Oppstart høsten 2023.

Mål for utdanningen

Utdanningen i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge skal utdanne reflekterte fagarbeidere til å kunne løse oppgaver og utfordringer i møte med barn og unge som har funksjonsnedsettelser. Utdanningen er praktisk rettet og skal gi spesialpedagogisk kompetanse på fagskolenivå.  

Målet med utdanningen er å sørge for gode oppvekstkår for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette innebærer gode utviklingsmuligheter, deltagelse og medvirkning i egne omgivelser.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
     
  • Realkompetanse

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudie i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Barnefaglig kunnskapsgrunnlag
Emne 3: Mellom barn og samfunn
Emne 4: Kommunikasjon og interaksjon
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

 

Studieplan

Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 31.mai kl.09.00 i Samordna opptak.

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377