Samhandling og koordinering i pasientforløpet

Samhandling og koordinering i pasientforløpet, 60 stp

Deltid over 2 år.

Mål for utdanningen

Utdanning på fagskolenivå i samhandling og koordinering i pasientforløpet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med god kompetanse innen ressursutnyttelse og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Yrkesutøvere har dybdekompetanse innen fagene pasient- og ressursflyt. Utdanningen er praktisk rettet med stor vekt på gjeldende lovverk i helse- og omsorgssektoren.

Stortingsmelding 7.(2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Studieplan Samhandling og logistikk i pasientforløpet er en utdannelse som vil kvalitet sikre samhandling mellom kommuner og helseforetak, samt gi økt kompetanse innen teknologi og digitalisering.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Helsefagarbeider
  • Portør
  • Helsesekretær
  • Apotektekniker
  • Ambulansearbeider
  • Ortopeditekniker
  • Fotpleier
  • Aktivitør
  • Tannhelsesekretær

eller tilsvarende realkompetanse.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Samhandling og koordinering i pasientforløpet både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

Emne 2: Samhandling i helsetjenesten

Emne 3: Pasientflyt

Emne 4: Ressursstyring i helsetjenesten

Emne 5: Praksis

Emne 6: Hovedprosjekt

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Studieplan

Samhandling og koordinering i pasientforløpet stedbasert og nettbasert studieplan

 

Kontaktinformasjon

Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 489 99 449

Søknadsfristen for hovedopptaket var 20. april 2022. Etter 20. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25. mai 2022 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

Neste års søknad åpner 1. februar 2023 og søknadsfrist er 15. april 2023. 

Til toppen