Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge NYHET

Vis din interesse ved å svare på dette skjemaet:

Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge

Oppstart
Vi har søkt NOKUT godkjenning og avventer svar!

Ønskelig oppstart er høst 2022.

Mål for utdanningen

Utdanningen i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge skal utdanne reflekterte fagarbeidere til å kunne løse oppgaver og utfordringer i møte med barn og unge som har funksjonsnedsettelser. Utdanningen er praktisk rettet og skal gi spesialpedagogisk kompetanse på fagskolenivå.  

Målet med utdanningen er å sørge for gode oppvekstkår for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette innebærer gode utviklingsmuligheter, deltagelse og medvirkning i egne omgivelser.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
  • Helsefagarbeidere
  • Realfagkompetansevurdering

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudie i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen live på egen PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Barnefaglig kunnskapsgrunnlag
Emne 3: Mellom barn og samfunn
Emne 4: Kommunikasjon og interaksjon
Emne 5: Praksis
Emne 6: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Til toppen